Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Świętej Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki.
 2. Na mocy art. 37 ust. lit a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD – p. Zbigniew Kolus można kontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i pacjentów.
 5. Obszar monitorowany:
  • wejście główne do budynku,
  • korytarz / poczekalnia,
  • parkingi wokół budynku,
  • pozostałe wejścia do budynku.

   Zapisy z monitoringu przechowywane są przez maksymalnie 30 dni.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 8. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?