Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, powinni złożyć wypełnione deklaracje w rejestracji przychodni.

 

Złożenie deklaracji jest bezpłatne, przy zmianie lekarza POZ po raz pierwszy lub drugi w danym roku. Przed złożeniem deklaracji Pacjent nie musi wypisywać się z poprzedniej placówki, w której korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

UWAGA !!
Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, lub w sytuacji gdy świadczeniobiorca, którego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiągnął 18. rok życia, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej).

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_wyboru_poz.pdf)Deklaracja wyboru lekarza POZ[ ]799 kB2019-05-29 18:41
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?