Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Każda recepta ma ściśle określony czas, w którym można ją zrealizować.

 

Przypominamy, że zgodnie z par.11 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie recept e-recepta jest ważna (tj. możliwa do realizacji) przez 365 dni od dnia jej wystawienia lub oznaczenia „daty realizacji od”, jeżeli w cześci graficznej e-recepty oznaczono „datę realizacji do” na 365 dni. W przypadku braku takiego oznaczenia - e-recepta jest ważna 30 dni. Powyższe zasady nie dotycza e-recept na antybiotyki oraz preparaty immunologiczne, których ważność wynosi zawsze odpowiednio 7 i 120 dni.

Przyklad e-recepty ważnej 365 dni zamieszczamy poniżej:

Zródlo: CSIOZ

Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?