12 388-29-99, 12 385-70-78, 784-585-221
ul. św. Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki