1. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Dostępność Plus dla Zdrowia. Celem projektu jest poprawa dostępności placówek medycznych i udzielanych przez nie świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dofinansowanie projektu z UE : 515 073,45 zł

Grantobiorca : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słomnikach

2. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ. Dofinansowanie projektu z UE : 159 000,00 zł

Grantobiorca : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słomnikach

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”. Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa , ochronę zdrowia, zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów. Dofinansowanie projektu z UE : 15 668,00 zł