Lek. Janina Łukawska

Poradnia dziecka chorego:

HARMONOGRAM
Poniedziałek 14:00 - 18:00
Wtorek  11:00 - 15:00 oraz 17:00 - 18:00 (wizyty domowe 12:30)
Środa 8:00 - 11:00
Czwartek 8:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 11:30 oraz 13:00 - 15:00


Poradnia dziecka zdrowego: 

HARMONOGRAM
Poniedziałek 13:00 - 14:00
Wtorek 15:00 - 17:00
Środa 11:00 - 13:00
Piątek 11:30 - 13:00


Lek. Jadwiga Białczyk

Poradnia dziecka chorego:

HARMONOGRAM
Wtorek  8:00 - 11:00
Czwartek 14:00 - 18:00


Poradnia dziecka zdrowego: 

HARMONOGRAM
Wtorek 11:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 14:00


Lek. Monika Mrajca

Poradnia dziecka zdrowego:

HARMONOGRAM
Czwartek 8:00 - 12:00