Grafika przedstawiająca strzykawkę i ramię w trakcie szczepienia

Szanowni Pacjenci,
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2024 r. rozpoczynamy udzielanie świadczeń w rodzaju Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.W ramach wyżej wymienionych świadczeń SPZOZ w Słomnikach obejmuje swoim działaniem następujące gminy: Słomniki, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice.
Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Numer telefonu: 12 388 29 99, 784-577-982

Numer telefonu Zespołu Wyjazdowego :724-200-074Dyrektor SPZOZ w Słomnikach
Agnieszka Serafin