Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach wdrożyła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiem norm :

PN-EN ISO 9001:2015

PN-EN ISO 14001:2015

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

W następującym zakresie :

Udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

- podstawowej opieki zdrowotnej wraz z medycyną szkolną,

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa,

- leczenia stomatologicznego,

-fizjoterapii ambulatoryjnej,

- diagnostyki USG.