Elektrokardiogram, czyli EKG to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. EKG jest badaniem, które pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca, jest pomocne w ocenie zmian w sercu towarzyszących innym chorobom. Jest bezbolesne, szeroko dostępne i nieinwazyjne oraz nie wymagające specjalnego przygotowania przed i opieki po wykonaniu badania.

Badanie EKG wykonuje wykwalifikowany personel (po okazaniu zlecenia od lekarza), od poniedziałku do piątku ,od godz. 8.00 do godz. 18.00.