Aby ułatwić osobom przewlekle chorym, stale korzystającym z leków bądź z wyrobów medycznych wprowadziliśmy możliwość wypisania recepty na leki i zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacje leczenia bez konieczności wizyty w gabinecie Lekarza POZ.

Aby uzyskać receptę na leki lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacje leczenia należy:

  • W dniu złożenia zamówienia być zapisanym do naszej przychodni (posiadać aktywną deklarację) i być uprawnionym do świadczeń w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ).
  • Złożyć do rejestracji przychodni czytelnie napisane zamówienie na recepty. Na zmówieniu pisemnym powinny się znaleźć: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, nr telefonu, nazwisko swojego lekarza, wykaz leków przyjmowanych stale w ramach kontynuacji leczenia wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
  • Zamawiać recepty na leki, które są kontynuacją leczenia czyli są przyjmowane stale w chorobach przewlekłych. Lekarz nie przepisze leków „ na życzenie”, antybiotyków, leków nasennych i uspakajających.
  • Recepta wypisana może być na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
  • Zamawianie recept odbywa się tylko w rejestracji przychodni. Nie można zamówić recept telefonicznie.
  • Lekarz w razie wątpliwości może odmówić realizacji całości lub części zamówienia. Konieczna jest wtedy wizyta w gabinecie lekarza POZ.
  • Recepta będzie dostępna do odbioru do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia, o czym pacjent zostanie poinformowany.
  • Nie ma możliwości „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.