Przyjęcia na fizjoterapię ambulatoryjną i jej udzielanie odbywa się w oparciu o następujące zasady:

- Na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych kierują lekarze ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze specjaliści);

-Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w cyklu do 10 dni, z maksymalnie 5 zabiegami dziennie;

-Skierowanie należy zarejestrować do 30 dni od jego wystawienia;

-Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej udzielane są przez 5 dni w tygodniu;

- Ilość miejsc w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej ograniczona jest limitem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Szczegółowe informacje można uzyskać w Gabinecie Rehabilitacji i Fizjoterapii, bądź w Rejstracji.

Pracownia fizjoterapii posiada szeroką ofertę zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu:

-kinezyterapii ( nauka czynności lokomocji, pionizacja, ćwiczenia wspomagane, inne formy usprawniania, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne)

- fizykoterapii ( ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza, laseroterapia punktowa, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja , tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy KOTZA, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości, naświetlanie promieniem widzianym , podczerwonym lub ultrafioletowym- miejscowe)

- masażu .