Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania Helena Wabik (SPZOZ Słomniki)

HARMONOGRAM
Poniedziałek 8:00 - 15:35
Wtorek  8:00 - 15:35
Środa 8:00 - 15:35
Czwartek 8:00 - 15:35
Piątek 8:00 - 15:35


Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania Jolanta Sochacka (Szkoła Podstawowa w Słomnikach)

HARMONOGRAM
Wtorek 10:30 - 14:30
Środa 10:30 - 14:30
Piątek 10:30 - 14:30


Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania Jolanta Sochacka (Szkoła Podstawowa w Więcławicach Dworskich)

HARMONOGRAM
Poniedziałek  10:30 - 14:30
Czwartek 10:30 - 14:30