SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach oferuje pracę dla lekarzy i pielęgniarek ze specjalizacją
i bez specjalizacji.

W przypadku lekarzy preferowana specjalizacja w zakresie pediatrii i chorób wewnętrznych, a w przypadku pielęgniarek - specjalizacja lub kurs w zakresie medycyny rodzinnej. 

Warunki zatrudnienia: 

- udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

- wynagrodzenie - stawka godzinowa,

- nowoczesna kompletnie wyposażona w sprzęt diagnostyczny Poradnia.


Oferty zawierające  deklarowaną liczbę godzin tygodniowo oraz  propozycje stawki godzinowej, prosimy składać na piśmie w siedzibie zakładu przy ul. Św. Jadwigi Królowej 2 w Słomnikach lub przesłać  mailem na adres spzozslomniki@op.pl .